Rome – Basilica di Santa Maria Maggiore

The Basilica di Santa Maria Maggiore (Basilica of Saint Mary Major) is the largest Catholic Marian…